Aan de bezoekers van de Eenhoorn

Prijzen vanaf januari 2024

We betalen maandelijks een huur aan Leystromen. Daarnaast hebben we kosten voor onderhoud, schoonmaak, energie, verzekeringen en internet. Deze kosten moeten we betalen met inkomsten die we krijgen door ruimten te verhuren aan o.a. het seniorennetwerk Diessen en Wij-wel.

Vooral de inkomsten van de consumpties en eetprojecten zijn voor ons heel belangrijk. Maar omdat we vooral met senioren te maken hebben, proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden.

In 2024 zijn de prijzen:

Koffie / Thee € 1,50
Frisdranken € 2,00
Bier € 2,25
Jonge jenever € 2,50
Glas wijn € 2,00
Flesje wijn € 4,00

Zaal huren voor verjaardagen van senioren uit onze kernen. Hiervoor hanteren wij een prijs van € 100,==

De groep mag dan alleen de zaal, keuken, servies en koelkast gebruiken. Verder moeten ze alles zelf regelen (eten, drank, etc.).

We willen graag dat De Diessense Eenhoorn voor onze doelgroepen in het warme hart van Diessen een eigen dorpshuis of een soort eigen huiskamer wordt. In overleg is er dan ook best veel mogelijk.

Meer informatie --> mail naar diessenseeenhoorn@gmail.com

 

Stichting De Diessense Eenhoorn

01/01/2024